ecouter la messagerie dun portable a distance click click the following article Espionner un iphone 4 gratuitement Application traqueur de telephone Iphone 6 spy tools Espionner un Application iphone surveillance sommeil Logiciel surveillance Comment espionner message whatsapp Telephone espion a vendre Android keylogger download free Keylogger mobile gratuit Surveillance mobile port click at this page Logiciel Espionner iphone avec ipad Espion mobile sms gratuit learn more here Localiser un téléphone portable secretement go here Keylogger za android Espionner iphone 3gs non jailbreaké Suivi telephone portable Ecouter sa messagerie de portable a distance Logiciel espion portable comment ca marche Spy telephone line Logiciel espion pour portable android Apple iphone 6s spy pics Espionnage de portable gratuit Enlever espion iphone 4 le logiciel espion pour téléphone portable installer logiciel espion iphone 5s learn more here
Real time web analytics, Heat map tracking

wygląd kosztorysu

 

Przedmiarowanie i kosztorysowanie

Planując inwestycję dobrze jest na etapie projektowania mieć orientację co do wysokości czekających nas kosztów związanych z budową lub remontem. Do tego celu przygotowuje się kosztorysy inwestorskie. Dokument ten zawiera szczegółową kalkulację kosztów wszystkich prac związanych z realizacją planowanego zadania budowlanego. Nie tylko daje pogląd na całkowity koszt inwestycji, ale może służyć do ustaleń finansowych pomiędzy inwestorem, a wykonawcami poszczególnych prac.


Kosztorys sporządza się m. in. w celu:
a) określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:
-przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,
-przez wykonawcę : w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji i inne,
b) prowadzenie rozliczeń finansowych między inwestorem, a wykonawcą robót, a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami.


Każda inwestycja realizowana przez Pracownię Inter Art zarówno w branży drogowej jak i sanitarnej może być na życzenie klienta skalkulowana w kosztorysie.
W pracy kosztorysowej korzystamy z fachowego oprogramowania i wspieramy się na najdokładniejszych, aktualizowanych kwartalnie bazach cenowych takich jak: Intercenbud, Sekocenbud oraz Katalog Cen Jednostkowych Robót I Obiektów Inwestycyjnych.
Przygotowywane przez nas kosztorysy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U.2004.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i mogą stanowić materiał służący do przygotowania zamówienia publicznego lub oferty na takie zamówienie.

 

Specjalizujemy się w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu:

- inwestycji drogowych: - drogi, chodniki, itp.

- obiektów inżynierii drogowej - przepusty, mosty,

- sieci i instalacji wod.-kan.,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- budowy obiektów kubaturowych,

- aranżacji obszarów zielonych,

- montażu elementów orgaznizacji ruchu.

Pracownia Inter Art jest godna zaufania

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: