ecouter la messagerie dun portable a distance click click the following article Espionner un iphone 4 gratuitement Application traqueur de telephone Iphone 6 spy tools Espionner un Application iphone surveillance sommeil Logiciel surveillance Comment espionner message whatsapp Telephone espion a vendre Android keylogger download free Keylogger mobile gratuit Surveillance mobile port click at this page Logiciel Espionner iphone avec ipad Espion mobile sms gratuit learn more here Localiser un téléphone portable secretement go here Keylogger za android Espionner iphone 3gs non jailbreaké Suivi telephone portable Ecouter sa messagerie de portable a distance Logiciel espion portable comment ca marche Spy telephone line Logiciel espion pour portable android Apple iphone 6s spy pics Espionnage de portable gratuit Enlever espion iphone 4 le logiciel espion pour téléphone portable installer logiciel espion iphone 5s learn more here
Real time web analytics, Heat map tracking

Świadectwa energetyczne oraz charakterystyki energetyczne budynków

Zgodnie z obowiązującą ustawą "o charakterystyce energetycznej budynków" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późniejszymi zmianami) właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Czym jest świadectwo energetyczne? – Pełni ono zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Czyli krótko mówiąc, określa zapotrzebowanie energii na funkcje ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej razem z energią pomocniczą. Charakterystykę energetyczną budynku/lokalu określa się za pomocą obliczonego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/m2*rok]. Im ten wskaźnik jest mniejszy tym lepiej, gdyż wskazuje na mniejsze obciążenie środowiska oraz koszty utrzymania obiektu.

Dla przejrzystego zobrazowania wyników świadectwo energetyczne przedstawia w formie graficznej obliczoną wartość EP w porównaniu z wartością wymaganą przez normy.

wykres swiadectwa

 Nasze biuro wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej lub projektowane charakterystyki energetyczne (dla budowanych obiektów) w oparciu o najnowsze oprogramowanie, które uwzględnia wymagania wg WT 2008 i WT 2014 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r. i najmowe normy .

Świadectwa są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Warto wykonać świadectwo energetyczne już teraz, gdyż jest ono ważne 10 lat, a będzie niezbędne w przypadku wynajęcia lub sprzedaży nieruchomości. Natomiast koszt sporządzenia świadectwa jest niewielki. Nasza oferta zaczyna się już od 100zł w przypadku mieszkań i niedużych domków jednorodzinnych. Odnowienie świadectwa będzie w przyszłości już tylko formalnością.

Dodatkowo do świadectwa energetycznego możemy sporządzić ekspertyzę odpowiadającą na pytania:
- Jakie jest najkorzystniejsze rozwiązanie termomodernizacyjne?
- Które elementy obiektu powodują największe straty energii?
- Jakie będą zyski energetyczne i ekonomiczne po termomodernizacji budynku?
- Jaka będzie różnica w bilansie cieplnym budynku po termomodernizacji?

świadectwo energetyczne

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) wraz z późniejszymi zmianami narzuciło obowiązek zamieszczania w każdym projekcie budowlanym obiektów kubaturowych charakterystyki energetycznej budynku. Jest to opracowanie podobne do świadectwa charakterystyki energetycznej, z tym że opracowywane dla nowo budowanych obieków.

To samo Rozporządzenie nakłada obowiązek umieszczenia w projekcie budowlanym "analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło". Opracowanie to musi zawierać:

- roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
- dostępne nośniki energii,
- warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
- wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
- obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
- wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Pracownia Inter Art jest godna zaufania

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: